SummerJob

fb insta

Kde práce dostává
nový rozměr

O nás
Sum­merJ­ob je dob­ro­vol­nic­ká bri­gá­da ve ves­ni­cích
a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Kaž­dý rok při ní
bě­hem jed­no­ho týd­ne po­má­há 150 mla­dých
dob­ro­vol­ní­ků míst­ním oby­va­te­lům.

Média

Kontaktní osoba pro novináře

Sára Suchá

792 315 032, sara.sucha97@gmail.com

Propagační materiály ke stažení

SummerJob v médiích

Ročník 2023

Ročník 2022

Ročník 2021

Ročník 2020

Ročník 2019

Ročník 2018

Ročník 2017

Ročník 2016


Ročník 2015


Ročník 2014