SummerJob

fb insta

Příští termín:30. 6. – 7. 7. 2024

SummerJob

Kde práce dostává nový rozměr

SummerJob je letní dobrovolnická brigáda.

Přihláška účastníka Nahlášení práce Novinky O co jde? SMJ 2023


O co jde?

SummerJob je dobrovolnická brigáda ve vesnicích a městečkách českého pohraničí. Každý rok při ní během jednoho týdne pomáhá 150 mladých dobrovolníků místním obyvatelům. První tři roky jsme působili na Manětínsku v Plzeňském kraji, další tři roky na Broumovsku v kraji Královéhradeckém, pak na Jesenicku v Olomouckém kraji a v roce 2022 jsme úspěšně završili naše působení v Novohradských horách na jihu Čech. Letos se vůbec poprvé vydáme na sever Čech do Šluknovského výběžku.

Pomáháme domácnostem nezištnou prací ve stodole, doma či na zahradě. S tím, co je zrovna potřeba. Navazováním vztahů s lidmi, dialogem a kulturním programem pro veřejnost přispíváme k pozitivní změně atmosféry v těchto místech.

SummerJob dává práci nový rozměr a je důkazem toho, že pracovat bez jakékoliv mzdy je možné i v dnešním světě. Co nás vede k takovému rozhodnutí? Touha po živé společnosti, která pramení z křesťanských hodnot.

Pro představu, co vše jsme zažili na minulých ročnících, doporučujeme navštívit naši fotogalerii.

SummerJob 2024 bude!

Milý Sum­merJ­o­bá­ku,

první prázdninový týden se blíží mílovými kroky a my pečlivě pracujeme na tom, aby byl i letošní ročník jedním z tvých nejoblíbenějších. Chybět nebude poctivá manuální práce, velká parta nadšených dobrovolníků, skvělý program, výborné jídlo od našeho milovaného stravovacího týmu a samozřejmě také pravé nefalšované duchovní povzbuzení! Tak ještě snad to sluníčko! A kdyby náhodou pršelo… i na tohle jsme za ty roky připravení! 😊

KDE?

Je to už tradice SummerJobu, že po pár letech na jednom místě měníme svoje působiště a vydáváme se pomáhat zase dalším lidem na nová místa. Loni jsme se proto po několika úspěšných ročnících rozloučili s obyvateli Benešova nad Černou a vůbec poprvé zamířili na sever, kde se naším novým působištěm stala Krásná Lípa a okolí. V roce 2024 se tam vydáme podruhé.

KDY?

30. června – 7. července 2024. Tak na nic nečekej, ber diář a kroužkuj červeně!

CO TEĎ? SLEDUJ NAŠE SÍTĚ!

O ter­mí­nu při­hla­šo­vá­ní Tě bu­de­me informovat na jaře! Nezapomeň proto sledovat nejenom náš web, ale zejména také naše so­ci­ál­ní sí­tě Fa­ce­boo­k (kde jsme jako Sum­merj­ob) a In­stagra­m (kde nás na­jdeš pod jmé­nem @summerjobcz). Veš­ke­ré ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce s do­sta­teč­ným před­sti­hem ko­mu­ni­ku­je­me prá­vě tam!

Tě­ší­me se na Tebe!