SummerJob

fb insta

Kde práce dostává
nový rozměr

O nás
Sum­merJ­ob je dob­ro­vol­nic­ká bri­gá­da ve ves­ni­cích
a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Kaž­dý rok při ní
bě­hem jed­no­ho týd­ne po­má­há 150 mla­dých
dob­ro­vol­ní­ků míst­ním oby­va­te­lům.

Kontakt

Kontaktní osoby

koordinátoři akce:

Jan Špaňhel

summerjob (zavináč) summerjob.eu
tel.: 721 226 956

Barbora Viktorinová

summerjob (zavináč) summerjob.eu
tel.: 731 518 751

SummerJob na FacebookuInstagramu.

Sponzorské dary

Finanční pomoc v jakékoli výši rádi uvítáme. Můžeme také vystavit potvrzení pro daňové účely, popř. zveřejnit dárce v seznamu sponzorů.

Otázky ke sponzorským darům ráda zodpoví Bibiána Šmehilová: bibiana.smehilova (zavináč) pontes-in.cz

Bankovní spojení pro zaslání sponzorského daru

Číslo účtu 239185959 / 2010 Variabilní symbol 202077 Specifický symbol mobil na kontaktní osobu (nepovinný údaj) Zpráva pro příjemce jméno dárce

Děkujeme!